Zondag 12 maart 2023: Vogels kijken in Polders Poelgeest

Het nieuwe broedseizoen komt eraan. De vogels die in het zuiden de winter doorbrachten komen terug naar hun broedgebieden. De ganzen en eenden die er het hele jaar zijn krijgen weer gezelschap van kieviten, scholeksters en grutto’s.

Gruttos, kieviten en Canadese ganzen

Na afloop van de vogelexcursie bezoeken we de Historische Scheepstimmerwerf van Alexander de Vos, waar we koffiedrinken.

Houd er rekening mee dat de paden drassig kunnen zijn. Voor rolstoelen is de wandeling ongeschikt.

We verzamelen om 10:00 uur bij de moleningang van het natuurgebied. Die ingang ligt in de wijk Poelgeest aan het eind van de Adriaan van Royenlaan. De excursie duurt ongeveer anderhalf uur. Als u mee wilt wandelen met de deskundige gidsen van het MEC, kunt u zich aanmelden op het mailadres wandeling@mecoegstgeest.nl.

Op zondag 9 april 2023 is de volgende wandeling door het Heempark en de Leidse Hout met aandacht voor de stinsenplanten.

Geplaatst op 7 maart 2023