Zondag 12 februari: Wandeling rond de Klinkenbergerplas

De maandelijkse gegidste wandeling van het Milieu Educatie Centrum Oegstgeest is op zondag 12 februari een rondje om de Klinkenbergerplas. We wandelen van 10 uur tot ongeveer half 12. Het startpunt is bij de fietsenstalling ter hoogte van de fietsbrug over de Haarlemmertrekvaart.

De wandeling is gratis, aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel prettig; via wandeling@mecoegstgeest.nl.

De Klinkenbergerplas werd vroeger ‘De Put van Menten’ genoemd: vanaf de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn er enorme hoeveelheden zand gewonnen ten behoeve van de Merenwijk, de Schiphollijn en de aanleg van Haaswijk en Morsebel. Uiteindelijk ontstond er een plas van 60 hectare met een diepte tot 30 meter. Ongeveer 15 meter onder het veen stoot men op het zand dat in de laatste ijstijd de ondergrond van Nederland vormde, en als Doggerland doorliep naar Engeland.

In 2014 is een wandelpad rond de plas aangelegd. In 2017 en 2018 heeft de gemeente Oegstgeest het gebied verfraaid en verbeterd tot een aantrekkelijk recreatie- en natuurgebied. In 2019 zijn er nestkasten speciaal voor oeverzwaluwen geplaatst, want deze vogels broeden graag in steile oevers. In de kast zijn 60 buizen gevuld met aarde. In het broedseizoen worden de kasten in toenemende mate gevonden door de oeverzwaluw. Op de plas zelf bivakkeren ‘wintergasten’, dit zijn trekvogels die in het hoge noorden (Schotland, IJsland, Scandinavië, Rusland) broeden en in de winter met miljoenen afzakken naar gematigder klimaten. De Smient is een vogel die in koude periodes met duizenden tegelijk op de Klinkenbergerplas aangetroffen kan worden. Ook van enkele andere soorten zie je er vaak tientallen of honderden exemplaren.

Tip: neem een verrekijker mee om de vogels op de plas goed te kunnen bekijken.

De volgende wandeling van het Milieu Educatie Centrum is op zondag 12 maart om 10.00 uur in de Polders Poelgeest met aandacht voor de grutto’s.

Geplaatst op 9 februari 2023