Over MEC

In de zomer van 2005 is de Stichting Milieu Educatie Centrum Oegstgeest opgericht door leden van de initiatiefgroep ‘boerderij Zwetsloot’. De statuten zijn op 17 juni 2005 notarieel vastgelegd.

De initiatiefgroep streefde ernaar op het terrein van deze boerderij in de Klaas Hennepoelpolder een centrum te realiseren met ruimte voor natuur- en milieueducatie, zorgplekken voor mensen met een handicap, ruimte voor kunstenaars etc. Met het natuur- en milieu educatiecentrum op deze locatie wilde de stichting MEC tegemoet komen aan de behoefte van met name bewoners van de naastgelegen milieuvriendelijke nieuwbouwwijk Poelgeest. Uiteindelijk werd dit plan geschrapt omdat de de gemeente Oegstgeest haar medewerking terugtrok, vanwege grote financiële verliezen bij de ontwikkeling van de wijk vanaf 2008.

Toch ging het MEC van start met activiteiten voor de basisscholen van Oegstgeest, excursies voor een algemeen publiek enz. Vanaf 2011 huurt het MEC, behalve in de ijsperiodes, het gebouwtje van de IJsclub Oegstgeest aan de Oegstgeesterweg.

Doel

Het doel van het MEC is het vergroten van natuur- en milieubewustwording bij de inwoners van Oegstgeest en het leveren van een actieve bijdrage aan een duurzame gemeente.
Om dit doel te bereiken wil het MEC Oegstgeest kennis van en en inzicht in natuur en milieu bij de bevolking bevorderen, in het bijzonder bij de jeugd en activiteiten op het terrein van natuur en milieu initiëren, stimuleren en uitvoeren. Dit zijn excursies, tentoonstellingen, lezingen en andere projecten en een natuur- en milieu-educatiecentrum opzetten en beheren.

Samenwerking

Het MEC is begonnen vanuit en door een groep vrijwilligers. De mogelijkheid om een of meer betaalde krachten in te schakelen zijn de laatste jaren verminderd en nog steeds worden alle activiteiten door vrijwilligers uitgevoerd. Om op de lange termijn het MEC in stand te kunnen houden en de natuur- en milieu-educatie zo effectief mogelijk vorm te geven wordt samengewerkt met diverse andere instellingen. De belangrijkste daarvan is IVN (Instituut voor Natuur en Duurzaamheid) Regio Leiden. Veel MEC vrijwilligers zijn lid van IVN en daar opgeleid als natuurgids. Daarnaast zijn IVN en ook KNNV (Vereniging voor Veldbiologie) Leiden en de Imkervereniging Oegstgeest onderhuurder van het IJsclubgebouwtje, dat door MEC Oegstgeest wordt gehuurd. Andere organisaties waarmee wordt samengewerkt zijn NME Centra Leiden en Leiderdorp, Stichting Evenementen Oegstgeest, De GroenAdviesCommissie Oegstgeest, Stichting Vrij Groen, Hoogheemraadschap van Rijnland, Milieudienst West-Holland, Stichting Doen enz.

Financiën

De Stichting Milieu Educatie Centrum Oegstgeest is financieel afhankelijk van giften, donaties, subsidies en opbrengsten uit gesponsorde projecten. De stichting werkt geheel met onbetaalde vrijwilligers. Verreweg de belangrijkste financier is de gemeente Oegstgeest. Vanaf 2017 betaalt de gemeente ook een vergoeding voor de lessen en excursies voor het basisonderwijs direct aan het MEC. Eerder betaalden de scholen per les of excursie een bedrag van 50 euro, dat zij meestal bij de gemeente konden declareren. De grootste uitgavenpost is de huur van het IJsclubgebouw. Details zijn te vinden in de jaarverslagen.

Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Stort dan uw bijdrage op  NL50 INGB0004683347 t.n.v. Stichting MEC Oegstgeest. Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar.