Zondag 8 januari 2023, langs de kreken van Haaswijk

Op zondag 8 januari 2023 is er een wandeling langs de kreken van Haaswijk. Haaswijk is een wijk die in de jaren 80 van de vorige eeuw is gebouwd. Veel slootjes en kreken van het oude veenweidegebied zijn behouden gebleven. De wandeling gaat langs de kreken en is minder geschikt voor rolstoelen.

Er wordt vooral aandacht besteed aan alles wat er groeit, bloeit en vliegt en aan het beheer van de ‘dijkjes’. Er is recent op een deel van de wandeling onderhoud gepleegd aan de vegetatie. Dat is noodzakelijk, maar heeft natuurlijk veel invloed op de begroeiing in dit gebied. Een gevolg is dat er meer variatie is in de vogelstand.

Inwoners van Oegstgeest en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om mee te wandelen. De excursie begint om 10 uur bij de LIDL op het Boerhaaveplein in Haaswijk en duurt ongeveer anderhalf uur.

Opgeven is niet noodzakelijk maar wel prettig voor ons en kan via wandeling@oegstgeest.nl.

Voor meer informatie over het MEC Oegstgeest kunt u de website raadplegen: mecoegstgeest.nl.

De wandeling op de tweede zondag in februari 2023 gaat langs de Klinkenbergerplas.

Geplaatst op 2 januari 2023