Zondag 13 maart 2022: Vogels spotten in de Polders Poelgeest

Op zondag 13 maart a.s. bezoeken weer het natuurgebied Polders Poelgeest.

Het nieuwe broedseizoen kom eraan. De vogels die in het zuiden de winter doorbrachten komen weer terug naar hun broedgebieden. De ganzen en eenden die er het hele jaar zijn krijgen weer gezelschap van kieviten, scholeksters en grutto’s.

Na afloop van de vogelexcursie bezoeken we de Historische Scheepstimmerwerf van Alexander de Vos, waar we koffiedrinken.

Als u mee wilt wandelen met de deskundige gidsen van het MEC, kunt u zich aanmelden op het mailadres wandeling@mecoegstgeest.nl. Hou er rekening mee dat de paden drassig kunnen zijn. Voor rolstoelen is de wandeling ongeschikt.

We verzamelen om 10:00 uur bij de moleningang van het natuurgebied. Die ingang ligt in de wijk Poelgeest aan het eind van de Adriaan van Royenlaan. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.

Op zondag 10 april 2022 is de volgende wandeling door Oud-Poelgeest met aandacht voor de stinsenplanten.

Geplaatst op 11 maart 2022