Zondag 13 februari 2022: Wandelen rond de Klinkenbergerplas

We wandelen van 10 uur tot ongeveer half 12. Het startpunt is ter hoogte van de fietsbrug over de Haarlemmertrekvaart. Er geldt tussen de wandelaars een onderlinge afstand van anderhalve meter; er is geen maximum aan het aantal deelnemers.

De wandeling is gratis, aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel prettig; via wandeling@mecoegstgeest.nl.

De Klinkenbergerplas werd vroeger ‘De Put van Menten’ genoemd en is ontstaan door zandwinning. Ongeveer 15 meter onder het veen stoot men op het zand dat in de laatste ijstijd de ondergrond van Nederland vormde, en als Doggerland doorliep naar Engeland. Vanaf de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werden er enorme hoeveelheden zand gewonnen ten behoeve van de Merenwijk, de Schiphollijn en de aanleg van Haaswijk en Morsebel. Uiteindelijk ontstond er een plas van 60 hectare met een diepte tot 30 meter.

In 2014 een wandelpad rond de plas aangelegd. In 2017 en 2018 heeft de gemeente Oegstgeest het gebied verfraaid en verbeterd tot een aantrekkelijk recreatie- en natuurgebied.

Op de Klinkenbergerplas bivakkeren ‘wintergasten’, trekvogels die in het hoge noorden (Schotland, IJsland, Scandinavië, Rusland) broeden en in de winter met miljoenen afzakken naar gematigder klimaten. De Smient is een vogel die in koude periodes met duizenden tegelijk op de Klinkenbergerplas aangetroffen kan worden. Ook van enkele andere soorten zie je er vaak tientallen of honderden exemplaren.

De volgende wandeling van het Milieu Educatie Centrum is op zondag 13 maart om 10.00 uur. Noteer deze datum alvast in je agenda.

Geplaatst op 7 februari 2022