Mooie wandeling in Polders Poelgeest.

Zondagochtend 13 maart was er weer een MEC-wandeling in de Polders Poelgeest. Het aantal deelnemers (ruim 40), overtrof het aantal vogelsoorten dat werd gezien (36), maar niet het aantal grutto’s dat in de Veerpolder zat (ruim 80). Sommige vogels werden alleen gehoord, zoals de tjiftjaf, maar de meeste lieten zich wel mooi zien met het blote oog of door de kijkers en telescopen. Het weer kon niet beter voor een dag in maart. De gidsen van het MEC vertelden allerlei wetenswaardigheden over de vogels die hier te zien zijn. Na een ronde om de Veerpolder eindigde de excursie bij de Klaas Hennewerf waar Alexander de Vos de koffie al klaar had. Hij heeft altijd leuke verhalen over de werf en deze keer vertelde hij ook over zijn ijszeilavonturen in Zweden.

Hieronder de lijst met een overzicht van de soorten die gezien zijn.

Knobbelzwaan, grauwe gans, Canadese gans, brandgans, nijlgans, bergeend, wilde eend, slobeend, krakeend, wintertaling, kuifeend, tafeleend, fuut, aalscholver, blauwe  reiger, ooievaar, buizerd, meerkoet, waterhoen, kievit, grutto, kokmeeuw, zilvermeeuw, houtduif, heggenmus, winterkoning, roodborst, merel, tjiftjaf, Cetti’s zanger, koolmees, kauw, gaai, ekster, groenling, halsbandparkiet

Geplaatst op 13 maart 2022