Zondag 10 maart 2019: Vogels kijken in Polders Poelgeest

Vogels kijken in Polders Poelgeest.

Op zondag 10 maart 2019 is er een publiekswandeling door het natuurgebied Polders Poelgeest. Het nieuwe broedseizoen komt er weer aan.  De eerste vogels zijn terug uit hun overwinteringsgebieden. De ganzen en eenden hebben weer gezelschap van kieviten, scholeksters en grutto’s.

De start van de wandeling is om 10.00 uur bij de molen achter de wijk Poelgeest. U wordt begeleid door deskundige natuurgidsen. Het traject is niet goed toegankelijk voor rolstoelen.  Na ongeveer anderhalf uur is er ter afsluiting koffie op de historische scheepstimmerwerf ‘Klaas Hennewerf’.

Deelname is gratis en U kunt zich opgeven per email: info@mecoegstgeest.nl.

Op zondag 9 april 2017 organiseert het MEC een fietstocht door de bollenvelden in de Elsgeesterpolder. Kijk hier voor het wandel/fietsprogramma voor de rest van het jaar.

Geplaatst op 26 februari 2019