18 september 2015 Studiemiddag en borrel bij 10 jarig bestaan

Vrijdag 18 september vierde de Stichting Milieu Educatie Oegstgeest (MEC) haar 10-jarig bestaan in de vorm van een bijeenkomst met vooral zusterorganisaties uit de regio. De aanwezigen werden na de opening door de voorzitter van het MEC, Huub Hendrix, toegesproken door wethouder Roeffen. Hij prees zich gelukkig met de aanwezigheid van het MEC in Oegstgeest . Het is in zijn ogen een organisatie die al jaren doet wat het gemeentebestuur nastreeft: burgerinitiatief om bepaalde taken niet eenzijdig op het bordje van de plaatselijke overheid te laten liggen.
Het doel van de bijeenkomst was om ideeën en ervaringen uit te wisselen over de wijze waarop kinderen meer met de natuur in contact kunnen komen. Om hier een extra dimensie aan te geven was Janke Wesseling uitgenodigd om te vertellen over haar promotieonderzoek naar de betekenis van groene schoolpleinen voor de ontwikkeling van een kind. Zij vertelde dat natuurbeleving voor leerlingen van basisscholen positieve effecten heeft op o.a. de wens om gezond te eten, het verminderen van stress en , de motorische ontwikkeling en hun concentratievermogen. Aan de hand van concrete voorbeelden gaf zij aan hoe kinderen via de natuur hun plek in de wereld beter kunnen vinden.
Na de pauze presenteerde Rianne Meester, lid van het MEC-bestuur, de resultaten van een enquête onder de 10 zusterorganisaties met vragen over o.a. hun organisatievorm, de relatie met de gemeenten, de huisvesting en vooral de aard van de activiteiten die ze organiseren. Daarbij viel op dat allen het verzorgen van lessen voor basisschoolleerlingen als hoofdtaak zien, direct gevolgd door het organiseren van natuurwandelingen en –excursies voor een breed publiek. Noemenswaard zijn echter ook de kindernatuurclub in Leiderdorp, de modderdag voor kinderen in Wassenaar en de kruidenpluktuin in Oegstgeest.
In de discussie die naar aanleiding van de presentatie ontstond bleek een grote behoefte om vaker met elkaar contact te hebben om zo van elkaars ervaringen en initiatieven te leren. De voorzitter sloot de bijeenkomst dan ook af met de wens dat een van de andere organisaties het volgend jaar het initiatief neemt voor een soortgelijke bijeenkomst.

Geplaatst op 27 september 2015