10 jaar MEC Oegstgeest

Tien jaar Stichting Milieu Educatie Centrum (MEC) Oegstgeest.

Het MEC, zoals het bij veel Oegstgeestenaren bekend staat, is het geesteskind van oud-wethouder Guus van Elsen en enkele dorpsbewoners die van boerderij Zwetsloot in de Klaas Hennepoelpolder een natuur- en milieucentrum wilden maken. Dat was in de jaren 1997 en 1998, toen de wijk Poelgeest werd ontwikkeld en de Klaas Hennepoelpolder en een deel van de naastgelegen Veerpolder bij de nieuwe wijk te betrekken als groengebied en voor wateropvang. Jammer genoeg kon het plan voor een centrum in de polder niet worden uitgevoerd, omdat de gemeente Oegstgeest, die het MEC aanvankelijk ook financieel voor zijn rekening wilde nemen, zich moest terugtrekken: de opbrengsten die men had verwacht van de investeringen in de wijk Poelgeest veranderden in verliezen en overal moest worden bezuinigd. Een groepje betrokken dorpsbewoners nam het initiatief in 2002 echter over en op 17 juni 2005 werd de Stichtingsacte van het Milieu Educatie Centrum Oegstgeest getekend. De eerste voorzitter was bioloog Tom van de Meij, die vanaf het begin bij de plannen was betrokken en nog steeds een zeer actieve MEC vrijwilliger is.
Naar buiten met de leerlingen van de basisschool
Het MEC is de laatste jaren bij veel (jonge) Oegstgeester ouders en bijna alle meesters en juffen van de basisscholen bekend, omdat daar al acht jaar natuur- en milieulessen en excursies worden uitgevoerd. In juni van elk jaar verschijnt het programmaboekje. Daarin worden voor het komende schooljaar 12 activiteiten aangeboden waarop de scholen kunnen inschrijven. De meeste ervan vinden buiten plaats en ze volgen de seizoenen. Zo begint het schooljaar met het vissen van waterbeestjes, wordt een moestuin bezocht en verdiept de onderbouw zich in de herfst in het bos. Het tweede trimester begint met het pluizen van uilenballen, op zoek naar muizenbotjes, in het vroege voorjaar gaan de kinderen eenden, grutto’s en andere vogels spotten in de polders, er worden voorjaarswandelingen gemaakt en bomen bestudeerd. Zo staat er steeds iets anders op het programma. De laatste jaren vinden er per schooljaar ongeveer 80 activiteiten plaats, waaraan tegen de 2000 leerlingen meedoen en plezier beleven. Om dit allemaal mogelijk te maken moeten de mensen van het MEC flink aanpakken. De 25 MEC vrijwilligers investeren naar schatting jaarlijks meer dan 1000 mensuren in het voorbereiden en uitvoeren van al die excursies en lessen.
Oegstgeester Ommetjes
Behalve deze lessen en excursies voor leerlingen van de basisscholen heeft het MEC in de afgelopen periode nog andere activiteiten ontwikkeld. Vanaf 2010 (wordt op elke tweede zondagochtend -in de zomer elk tweede zaterdagavond- van de maand een wandeling of fietstocht in of net buiten Oegstgeest georganiseerd, die in de lokale kranten en op websites als Oest.nl worden aangekondigd. Afhankelijk van de soort excursie en het weer varieert het aantal deelnemers van een paar mensen tot meer dan 30. In de afgelopen maanden hebben die wandelingen gediend als basis voor negen Oegstgeester Ommetjes die afgedrukt zijn op een mooie kaart en een informatieblad.
Een andere MEC activiteit is de Kruidenpluktuin bij het winkelcentrum aan de Lange Voort. Vanaf 2012 heeft die zich ontwikkeld tot een prachtige tuin, die intensief wordt onderhouden door de Tuinvrouwen van het MEC en waar steeds meer mensen kruiden komen plukken. Tenslotte zijn de vrijwilligers van het MEC betrokken bij allerlei andere dorpsactiviteiten en informatiemiddagen en –avonden.

Vijf keer verjaardagsfeest
In de eerste plaats is voor iedereen de nieuwe kaart van de Oegstgeester Ommetjes beschikbaar. Op de achterkant daarvan staan detailkaartjes van de wandelingen en wat informatie. Op de website mecoegstgeest.nl staan veel meer verhalen en foto’s over elk van de wandelgebieden. De kaarten zijn gratis op te halen bij het Gemeentehuis en de bibliotheek. Ook erg bruikbaar als u gasten hebt die op die manier ons dorp kunnen leren kennen. De wandelingen sluiten aan op het Wandelnetwerk Bollenstreek, dat in Oegstgeest op 10 april jl. is geopend door wethouder Jos Roeffen.
Op woensdag 17 juni wordt het jubileum gevierd met leerkrachten van de Oegstgeester scholen. Behalve een discussie over ervaringen en toekomstwensen is er een spectaculaire show en worden er zoete broodjes gebakken.
Op vrijdag 10 juli gaan de MEC vrijwilligers een dagje uit. De reis zal naar Katwijk gaan en heeft uiteraard natuureducatieve elementen.
Op 18 september organiseert het MEC een studiemiddag met collega’s uit naburige gemeenten in het Dorpscentrum.
Tenslotte staat fotowedstrijd “Een jaar natuur in Oegstgeest”, op stapel. Elke maand wordt de Oegstgeester natuurfoto van de maand gekozen en gepubliceerd. Die leidt uiteindelijk tot de natuurfoto van het jaar, de fotograaf van het jaar en de Oegstgeester Natuurkalender. Binnenkort volgt hierover nadere informatie.
Een flinke dosis extra natuur- en milieuaandacht dus. In deze digitale tijden kan dat alleen maar gunstig zijn!

Geplaatst op 14 september 2015