Maart 2014: op zoek naar de water- en weidevogels

In de maand maart begint het vogeljaar voor veel Nederlanders. Dan komen grote groepen vogels terug van hun winterverblijven in het zuiden. Het is ook de maand dat veel vogels op zoek gaan naar een partner.De manier waarop ze dat doen verschilt van soort tot soort en gaat vaak gepaard met uitgebreide rituelen en geluiden. Net buiten Oegstgeest is een natuurgebied waar je veel van deze soorten en hun gedrag kunt bewonderen. Dat gebied heet Polders Poelgeest en ligt tussen de wijk Poelgeest, de Haarlemmertrekvaart en de spoorlijn van Leiden naar het noorden.

In maart gaan we daarom met schoolklassen naar Polders Poelgeest om de vogels te spotten. Iedere leerling kan een verrekijker lenen, we hebben zoekkaarten, er zijn een paar telescopen en er gaan MEC begeleiders mee die veel van vogels weten. Dit jaar 2014 hebben zich 8 groepen opgegeven om mee te doem. De eerste kwam op maandagmorgen 10 maart. Het was groep 4 van de Gevers Deutzschool. Ze hadden prachtig weer en zagen meer dan 20 soorten water- en weidevogels. Er waren bijvoorbeeld honderden grutto’s en zelfs een groep van 5 lepelaars vloog over. Hieronder staan wat foto’s die een goed beeld geven van deze prachtige ochtend.

Geplaatst op 11 maart 2014