Zondag 8 december 2019: Smienten op de Klinkenbergerplas

Zondag 8 december organiseert het MEC een wandeling langs de Klinkenbergerplas. Er is in 2014 rond de plas –een gesaneerd zandwingebied- een wandelpad aangelegd. In 2018 is het gebied rond de plas na uitgebreide inspraak van burgers opnieuw ingericht. Daarbij is zoveel mogelijk getracht rekening te houden met de diverse groepen gebruikers.

Het thema is flora en vogels in de winter. Op de Klinkenbergerplas bivakkeren elke winter duizenden smienten, kleurige eenden uit noordelijke streken, dus neem je verrekijker mee. De wandeling staat onder leiding van deskundige gidsen, die ook telescopen meenemen, zodat je de eenden sterk vergroot kunt bekijken.

De wandeling start om 10.00u en duurt tot ca. 11.30u. De start is bij de ingang naar de Klinkenbergerplas naast de fietsbrug over de Haarlemmertrekvaart.

Het gebied is ook voor rolstoelen toegankelijk. De wandeling is gratis. Opgeven is niet noodzakelijk, maar wel prettig. Dit kan per email naar info@mecoegstgeest.nl.

De volgende wandeling is op zondag 12 januari 2020, ook van 10.00 – 11.30 uur. Noteer deze datum vast in je nieuwe agend

Geplaatst op 27 november 2019