Zondag 11 februari 2018 Wandelen door Oud-Poelgeest, de Leidse Hout en de Heemtuin

De excursie van zondag 11 februari is een echte doorstapwandeling, uitstekend voor het koude winterweer. De wandeling gaat deze keer naar het bos van Oud-Poelgeest dat al eeuwen geleden is ontstaan. Oud-Poelgeest was een buitenverblijf voor de welgestelden. Dan naar de Leidse Hout dat zo’n 80 jaar geleden als park voor het volk is aangelegd. Het was tevens een werkverschaffingsproject in de crisisjaren ’30 van de vorige eeuw. Vervolgens door het Heempark terug naar het MEC. Het Heempark is ontstaan in de jaren ’60 van de vorige eeuw met de bedoeling mensen te laten kennismaking met de plantengroei in verschillende landschappen. Tijdens de wandeling is er aandacht voor de flora en de fauna in de winter.

Het MEC heeft voor het huidige  wandelseizoen samenwerking gezocht met  andere organisaties in de regio om ook eens een kijkje over de grenzen te nemen. Daarom zal deze wandeling  tevens begeleid worden door de ‘Vrienden van het Leidse Hout’.

De wandeling start om 10.00u en duurt tot ca. 11.30u. De start is bij de ingang van het MEC-gebouw aan de Oegstgeesterweg 43 (tevens clubgebouw van de ijsclub).

Het gebied is ook voor rolstoelen toegankelijk. De wandeling is gratis. Opgeven is niet noodzakelijk, maar wel prettig. Dit kan per email naar info@mecoegstgeest.nl.

De volgende wandeling is op zondag 11 maart van 10.00 – 11.30 uur. Dan gaan we de eerste lentevogels verwelkomen in het natuurgebied Polders Poelgeest. Noteer deze datum vast in uw agenda.

Geplaatst op 5 februari 2018