Zondag 12 maart 2017 Lentevogels in Polders Poelgeest

Deze mooie excursie is gericht op de vogels van het natuurgebied Polders Poelgeest. Het nieuwe broedseizoen komt er weer aan. De eerste vogels zijn weer terug uit hun overwinteringsgebieden. De ganzen en eenden die er het hele jaar zijn hebben intussen gezelschap van tientallen (soms honderden) grutto’s, kieviten en scholeksters. En op dit kleine oppervlak met al die opspelende hormonen geeft dat behoorlijk wat reuring.

We hebben zoekkaarten met de meest voorkomende vogels beschikbaar. Breng uw kijker mee als u die hebt. Als het nat is (geweest) zijn  laarzen geen overdreven luxe. Het traject niet goed toegankelijk voor rolstoelen.

De excursie begint om 10:00 uur  bij de molen achter de wijk Poelgeest. Na de wandeling is er koffie op de historische scheepstimmerwerf ‘Klaas Hennewerf’.

Opgeven is niet noodzakelijk maar wel prettig. Dit kan per email: info@mecoegstgeest.nl.

Geplaatst op 3 maart 2017