Stichting MEC Oegstgeest bestaat 10 jaar

Het MEC, zoals het bij veel Oegstgeestenaren bekend staat, is het geesteskind van oud-wethouder Guus van Elsen en enkele dorpsbewoners die van boerderij Zwetsloot in de Klaas Hennepoelpolder een natuur- en milieucentrum wilden maken. Dat was in de jaren 1997 en 1998, toen de wijk Poelgeest werd ontwikkeld en de Klaas Hennepoelpolder en een deel van de naastgelegen Veerpolder bij de nieuwe wijk werden betrokken als groengebied en voor wateropvang.

BoerderijZwetsloot3_20050918

Boerderij Zwetsloot ligt achter de bomen, deze foto werd in 2005 genomen, ongeveer vanaf de molen.

Jammer genoeg kon het plan voor een centrum in de polder niet worden uitgevoerd, omdat de gemeente Oegstgeest, die het MEC aanvankelijk ook financieel voor zijn rekening wilde nemen, zich moest terugtrekken: de opbrengsten die men had verwacht van de investeringen in de wijk Poelgeest veranderden in verliezen en overal moest worden bezuinigd. Een groepje betrokken dorpsbewoners nam het initiatief in 2002 echter over en op 17 juni 2005 werd de Stichtingsacte van het Milieu Educatie Centrum Oegstgeest getekend.

MEC Hendrix - Van der Meij

Eerste voorzitter Tom van der Meij met de huidige voorzitter, Huub Hendrix

De eerste voorzitter was bioloog Tom van de Meij, die vanaf het begin bij de plannen was betrokken en nog steeds een zeer actieve MEC vrijwilliger is.

Naar buiten met de leerlingen van de basisschool

Het MEC is de laatste jaren bij veel (jonge) Oegstgeester ouders en bijna alle meesters en juffen van de basisscholen bekend, omdat daar al acht jaar natuur- en milieulessen en excursies worden uitgevoerd. In juni van elk jaar verschijnt het programmaboekje. Daarin worden voor het komende schooljaar 12 activiteiten aangeboden waarop de scholen kunnen inschrijven. De meeste ervan vinden buiten plaats en ze volgen de seizoenen.

w in vol bedrijf

Waterbeestjes vangen in de sloot aan de Hazenboslaan

Zo begint het schooljaar met het vissen van waterbeestjes, wordt een moestuin bezocht en verdiept de onderbouw zich in de herfst in het bos. Het tweede trimester begint met het pluizen van uilenballen, op zoek naar muizenbotjes, in het vroege voorjaar gaan de kinderen eenden, grutto’s en andere vogels spotten in de polders, er worden voorjaarswandelingen gemaakt en bomen bestudeerd. Zo staat er steeds iets anders op het programma.

i Zo ziet een honingraat er uit

Zo ziet een honingraat er uit.

De laatste jaren vinden er per schooljaar ongeveer 80 activiteiten plaats, waaraan tegen de 2000 leerlingen meedoen en plezier beleven. Om dit allemaal mogelijk te maken ms oeten de mensen van het MEC flink aanpakken. De 25 MEC vrijwilligers investeren naar schatting jaarlijks meer dan 1000 mensuren in het voorbereiden en uitvoeren van al die excursies en lessen.

Wandelingen en kruidenpluktuin
Behalve deze lessen en excursies voor leerlingen van de basisscholen heeft het MEC in de afgelopen periode nog andere activiteiten ontwikkeld. Vanaf 2010 wordt op elke tweede zondagochtend -in de zomer elk tweede zaterdagavond- van de maand een wandeling of fietstocht in of net buiten Oegstgeest georganiseerd. Op deze website en in de lokale kranten en op websites als Oest.nl worden de excursies aangekondigd. Afhankelijk van de soort excursie en het weer varieert het aantal deelnemers van een paar mensen tot meer dan 30.

Overvaren naar de Klaas Hennewerf

Overvaren naar de Klaas Hennewerf tijdens de excursie langs de vaarwegen van Oegstgeest

In de afgelopen maanden hebben die wandelingen gediend als basis voor negen Oegstgeester Ommetjes die afgedrukt zijn op een mooie kaart en een informatieblad.
Een andere MEC activiteit is de Kruidenpluktuin bij het winkelcentrum aan de Lange Voort.

2014junipluktuin

De kruidenpluktuin in juni 2014

 

Vanaf 2012 heeft die zich ontwikkeld tot een prachtige tuin, die intensief wordt onderhouden door de Tuinvrouwen van het MEC en waar steeds meer mensen kruiden komen plukken. Tenslotte zijn de vrijwilligers van het MEC betrokken bij allerlei andere dorpsactiviteiten en informatiemiddagen en –avonden.

Vijf keer verjaardagsfeest
In de eerste plaats is voor iedereen de nieuwe kaart van de Oegstgeester Ommetjes beschikbaar. Op de achterkant daarvan staan detailkaartjes van de wandelingen en wat informatie. Op deze staan veel meer verhalen en foto’s over elk van de wandelgebieden. De kaarten zijn gratis op te halen bij het Gemeentehuis en de bibliotheek. Ook erg bruikbaar als u gasten hebt die op die manier ons dorp kunnen leren kennen. De wandelingen sluiten aan op het Wandelnetwerk Bollenstreek, dat in Oegstgeest op 10 april jl. is geopend door wethouder Jos Roeffen.

Kaart Oegstgeester Ommetjes

De nieuwe wandelkaart van Oegstgeest

Op woensdag 17 juni werd het jubileum gevierd met leerkrachten van de Oegstgeester scholen. Er vond een spectaculaire vogelshow plaats plaats en er werden zoete broodjes gebakken.
Op vrijdag 10 juli gingen de MEC vrijwilligers een dagje uit. De reis zal naar Katwijk gaan en heeft uiteraard natuureducatieve elementen.
Op 18 september organiseerde het MEC een studiemiddag met collega’s uit naburige gemeenten in het Dorpscentrum. De bijeenkomst werd zeer gioed bezocht en was een groot succes.
Tenslotte wordt de fotowedstrijd “Een jaar natuur in Oegstgeest”, georganiseerd. Vanaf september 2015 tot en met augustus 2016 wordt elke maand de Oegstgeester natuurfoto van de maand gekozen en in de Oegstgeester Courant en op de website gepubliceerd. Uiteindelijk wordt de Oegstgeester natuurfoto van het jaar gekozen, de beste natuurfotograaf gekroond en de Oegstgeester Natuurkalender samengesteld.

Een flinke dosis extra natuur- en milieuaandacht dus. In deze digitale tijden kan dat alleen maar gunstig zijn!

Geplaatst op 1 mei 2015