12 juli, Wandelen langs de kreken in Haaswijk

Op zaterdag 12 juli om 20.00 uur start er op het Boerhaveplein in Haaswijk een wandeling langs de kreken van Haaswijk. Als u mee wil lopen kunt u zich opgeven via info@mecoegtgeest.nl. Dat is overigens niet verplicht.

Oegstgeest lag rond het begin van de jaartelling in de delta van de Rijn. Het water dat vanuit Zwitserland, Duitsland en Nederland naar de Noordzee stroomde volgde duizenden jaren vooral wat nu de Oude Rijn heet. Er hadden zich, parallel aan de zee ook strandwallen gevormd met daar tussen zogeheten strandvlakten. De oudste strandwal loopt van zuidoost naar noordwest door Oegstgeest, ongeveer langs de Endegeesterstraatweg en de Rhijngeesterstraatweg.  Zij vormden natuurlijk een veilige plek om te wonen. Rond het begin van onze jaartelling verzandde geleidelijk de monding van de Rijn bij Katwijk en zocht het Rijnwater een zuidelijker weg in de richting van de Biesbosch en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse delta. Die verschuiving vond plaats over een periode van meer dan duizend jaar. In die tijd bleef het hier een natte boel met overstromingen en veenvorming en moest er gegraven en gepompt worden om overtollig water (vooral naar de Haarlemmermeer) af te voeren.

Uit de tijd dat de oude delta bestond zijn nog verschillende overblijfselen te zien. Behalve de strandwal met zijn oude bewoning zoals kasteel Endegeest en Oud Poelgeest zijn er ook  restanten van getijdenkreken en van later gegraven waterwegen (weteringen) om overtollig water af te voeren. Op onze wandeling die ongeveer anderhalf uur duurt, zullen we in Haaswijk en de Morsebel deze oude waterwegen zoeken en volgen.

Geplaatst op 22 juni 2014