Privacyverklaring

MEC Oegstgeest respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de AVG stelt. Indien u persoonsgegevens aan MEC Oegstgeest verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie of deelname aan activiteiten van MEC Oegstgeest zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de afhandeling van uw aanvraag of verzoek.

Uw persoonsgegevens zullen voor geen ander doel dan hierboven aangegeven worden gebruikt. MEC Oegstgeest zal de door u verstrekte persoonsgegevens alleen doorgeven aan derden indien dat noodzakelijk is voor de aanvraag of het verzoek om informatie. In andere gevallen zal MEC Oegstgeest uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

MEC Oegstgeest kan gebruik maken van zogenaamde cookies voor het verzamelen van statistische gegevens met betrekking tot het bezoek van deze website. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Voor inzage in de Privacy Policy van onze Stichting kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een e-mail sturen.