Pastoorswetering en het Bos van Wijckerslooth

Terug naar overzicht

Behalve langs de Pastoors-wetering en door het Bos van Wijckerslooth voert deze wandeling langs een paar andere bijzondere plekken van Oegstgeest, zoals boerderij Actaea, waar tot 50 jaar geleden narcissen werden gekweekt en geteeld en de ingang tot de voormalige buitenplaats de Hoogeboom.

Locatie en route

Wandelknooppunt 12, lengte 3,9 kilometer

Naamloos-3

De wandeling volgt verharde wegen en paden behalve in het Bos van Wijkerslooth. Tenzij het lang nat is geweest is dit pad ook voor rolstoelen begaanbaar.

Horeca is geopend tijdens winkeluren in het winkelcentrum aan de Lange Voort.

De Pastoorswetering

De Pastoorswetering is waarschijnlijk al een heel oude sloot die het Poelmeer verbond met de Rijn via de Rijnsburgse Vliet. De wetering of “watering”, zoals men vroeger zei, mondt nu via een sluisje uit in het Oegstgeesterkanaal, net ten oosten van de brug van de Dorpsstraat naar de Haarlemmerstraat. De naam heeft te maken met het tracé dat langs de vroegere pastorie loopt.

De Pastoorswatering op een kaart uit 1620. De afwateringssloot mondt uit in de Vliet, nu het Oegstgeesterkanaal. De rood gekleurde kerk bij 'oogstgeest' is de voorganger van het Groene Kerkje

De Pastoorswatering op een kaart uit 1620.  De rood gekleurde kerk bij ‘oogstgeest’ is de voorganger van het Groene Kerkje

Op deze kaart uit 1620 is te zien dat er toen ook al geen verbinding meer was met de Rijn, maar dat de sloot ergens in de buurt van de Apollolaan ophoudt, wat nog steeds het geval is.

Op het stukje waar onze wandeling langs de Pastoorswetering loopt, langs de Willibrordlaan, staan prachtige hoge bomen. Dat zijn watercypressen, een heel oude boomsoort, die oorspronkelijk uit Azië komt. In de winter verliest hij zijn naalden.

Meer weten?

Bos van Wijckerslooth te OegstgeestHet boek “Bos van Wijckerslooth, Biografie van een bos” werd geschreven door de biologe Margreet Wesseling, die bijna dertig jaar vaak twee keer per dag in het bos wandelde. Het werd uitgegeven in 2014, telt 96 bladzijden en is rijk voorzien van foto’s en andere illustraties.

Actaea narcisssen

Op de hoek van de Hofdijck en de Terweeweg, diagonaal tegenover de poort van de vroegere buitenplaats Hoogeboom, is de Huisartenpraktijk Actaea gevestigd.  Vanaf 1921 tot het einde van de jaren ’60 van de vorige eeuw was dat het bollenbedrijf van Gerard Lubbe. Langs de Hofdijck, tegen de boerderij gebouwd stonden tot 1971 twee bollenschuren en achter het huis in de richting van de Emmalaan, was een deel van de kwekerij.

Bloeiende narcissen, waarschijnlijk de 'Dichtersnarcis' Narcissus poeticus Actaea, op bollenvelden tussen de Emmalaan en de Hofdijck. 6 april 1960.

Bloeiende narcissen, waarschijnlijk de ‘Dichtersnarcis’ Narcissus poeticus Actaea, op bollenvelden tussen de Emmalaan en de Hofdijck. 6 april 1960.

Gerard Lubbe ontwikkelde de variëteit “Actaea” van de Narcissus poeticus, de dichtersnarcis, waarmee hij verschillende prijzen won. Vanaf het midden van de 19e eeuw was Oegstgeest een “bollendorp”. Het aantal kwekers varieerde met de conjunctuur van de markt maar op het hoogtepunt, tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog waren er 120 kwekers in het dorp. De woningbouw na de oorlog maakte een eind aan deze bedrijfstak.

 

 

Het Bos van Wijckerslooth

Het Bos van Wijckerslooth ligt op de oude strandwal waar vroeger de Heerenweg, de landverbinding tussen Den Haag en Haarlem, liep. Nu is dat de Rhijngeesterstraatweg. Omdat de ondergrond zanderig is zijn beuken en eiken er ook de meest voorkomende bomen.

beuk in Bos van Wijckerslooth

De beuk wortelt oppervlakkig. Duidelijk is ook dat de grond veel zand bevat.

Het land waar het bos nu ligt heeft in de loop van de tijd aan vele, vaak prominente, eigenaren behoort en verschillende bestemmingen gehad. In de Gouden Eeuw ging het deel uitmaken van de buitenplaats Duinzigt, die in 1834 eigendom werd van Cornelius Ludovicus baron van Wijckerslooth. Uiteindelijk verwierf de gemeente in 1947 de eigendom en werd het Bos van Wijckerslooth in 2004 een gemeentelijk monument. Het bos dat nog geen vier hectare groot is heeft een opmerkelijke diversiteit, zeker als men bedenkt dat het aan alle kanten door bebouwing wordt omringd en dat er veel paden liggen waar per dag tientallen mensen en veel honden lopen. Zo werden er 27 bomen en struikensoorten geteld, in de onderlaag 37 andere planten, 110 soorten paddenstoelen, 42 vogelsoorten plus vlinders,vleermuizen, vissen en zo nog het een en ander.

Terug naar overzicht