Klinkenbergerplas

Terug naar overzicht

De Klinkenbergerplas is ontstaan door zandwinning. De  grote (zuidelijke) plas is diep en daarom vooral geschikt om te zwemmen, vissen of duiken. De kleine (noordelijke) plas is ondieper, heeft een minder steile oever. In 2017 en 2018 heeft de gemeente Oegstgeest  het gebied verfraaid en verbeterd tot een aantrekkelijk recreatie- en natuurgebied.

 

Locatie en route

Vanaf wandelknooppunt 05 of 07, lengte 2,8 km

 

Naamloos-3

In 2017 en 2018 heeft de gemeente Oegstgeest een groot project uitgevoerd om het gebied rond de plas aantrekkelijker te maken. Zo zijn nieuwe paden aangelegd en bestaande verbeterd. Honderden bomen en heesters zij geplant, de recreatiefaciliteiten zijn opgeknapt en uitgebreid enzovoort. De opening van de nieuwe Klink was op 22 maart 2018. Het is ook de bedoeling dat er een permanente horecagelegenheid komt.

De "Put van Menten"

De Klinkenbergerplas werd vroeger “De put van Menten genoemd”. Huib Menten was de eigenaar van een zandput in de vroegere Voorhofpolder. Ongeveer 15 meter onder het veen stoot men daar, en bijna overal in de regio, op het zand dat in de laatste ijstijd de ondergrond van Nederland vormde en trouwens doorliep naar Engeland. Vooral vanaf de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werden er enorme hoeveelheden zand gewonnen ten behoeve van de Merenwijk, de Schiphollijn en de aanleg van de wijken Haaswijk en Morsebel. Intussen dienden delen van de put ook als puinstortplaats. Uiteindelijk ontstond er een plas van ongeveer 38 hectare met een diepte tot 40 meter.

Wintergasten: de Smient

Smienten op de deels bevroren KlinkenberegerplasSmienten op de kleine plas

Wintergasten zijn vogels die in het hoge noorden (Schotland, IJsland, Scandinavië, Rusland) broeden en in de winter met miljoenen afzakken  naar gematigder klimaten. Ze doen dit omdat er ’s winters in het noorden vrijwel geen toegankelijk eten is. Waarom ze na de winter weer naar het noorden trekken is niet helemaal duidelijk, maar vele uren daglicht om jongen te voeren, veel ruimte en voedsel en minder parasieten spelen hier waarschijnlijk een rol in.

Een trekvogel die in koude periodes met duizenden tegelijk op de Klinkenbergerplas aangetroffen kan worden is de Smient. Deze mooie eend komt vooral naar diepwaterplassen als de sloten en ondiepe wateren waar ze normaal in de winter verblijven, bevroren zijn. Ook van enkele andere soorten zie je tientallen of honderden exemplaren. Rob Proeme fotografeerde op 11 en 12 februari 2021 de smienten (en enkele anderen).

Vissen in troebel water

Zwemmen en vissen aan de randen en duiken zijn populaire bezigheden in de Klinkenbergerplas. Op de diverse websites voor sportvissers staan verhalen en foto’s van enorme karpers die er zijn gevangen (en teruggezet).

 

karper1_64511

Deze enorme karper was jaren eerder uitgezet ten behoeve van de sportvisserij.

Toch zijn er ook veel klachten over de vertroebeling van het water zodra de temperatuur wat hoger wordt. Waarschijnlijk is het water de laatste jaren voedselrijker geworden waardoor de algengroei toeneemt. Ook de giftige blauwalg is wel aangetroffen. Als dat het geval is worden waarschuwingsborden geplaatst.

Oeverzwaluwen

Onderdeel van de opknapbeurt in 2017 was het plaatsen van een oeverzwaluwenkast. Dat is een houten kast waarin 60 buizen van ongeveer één meter lengte zijn gemonteerd.

Die werden in februari 2018 gevuld met een mengsel van zand en klei. In die buizen kunnen oeverzwaluwen, die van nature in steile oevers of zandhopen broeden, hun nesten maken. Het project wordt beheerd door een aantal vrijwilligers. Er was grote opwinding toen op 26 juni 2018 de eerste oeverzwaluwen hun nesten leken te gaan maken. Kijk hier naar een YouTube filmpje dat een paar dagen later werd gemaakt. In de jaren erna waren zelfs bijna alle broedplaatsen bezet. Een aantal jonge en volwassen zwaluwen zijn intussen ook geringd.

Terug naar overzicht