Natuurfotografie

De meeste basisschoolleerlingen in de bovenbouw hebben wel een mobieltje waarmee ze ook foto’s maken. En sommigen hebben daarnaast ook nog een fototoestel of kunnen dit van hun ouders lenen.

Door middel van een voorbereidingsles in de klas, veldwerk in het park bij Oud-Poelgeest en een nabespreking van de resultaten gaan we oefenen hoe je mooie(re) natuurfoto’s kunt maken. Het gaat daarbij niet om ingewikkelde technische zaken, maar vooral hoe je door goed te kijken en op een paar belangrijke zaken te letten je foto’s veel spannender worden. Leerlingen kunnen zich ook nog opgeven voor een Masterclass die enkele weken na afloop wordt gehouden.

Voor wie:   groepen 7-8

Waar:        Park van Oud-Poelgeest en IJsclub/ MEC gebouwtje

Tijdsduur:  circa 75 minuten

Wanneer:  week 15 (2020), Masterclass 6 mei 2020