« Terug naar alle lesprojecten

Droge voeten, schoon water

Weet jij alles over water? Vast niet. De mensen van waterschap Rijnland weten we dat wel. Die kennis van water delen ze graag met de kinderen in jouw klas.
Waarom? Omdat de klas dan nog beter snapt waarom water en goed waterbeheer belangrijk is. Maar vooral ook wat daar allemaal bij komt kijken. En wat je hier zelf aan kunt doen.

Juist daarom komen we graag langs op school; gewoon in de klas. Met een interactieve gastles van ongeveer een uur nemen we de leerlingen mee in de wondere wereld van het water.

Wat is het belang van schoon water, hoe maken we dat schoon? Staat er bijvoorbeeld een afvalwaterzuiveringsinstallatie bij de school in de buurt? Wie zijn de tiny 5? Je komt alles te weten in
deze gastles van een uur. We vertellen de klas over de kracht en de macht van water, wat het Hoogheemraadschap van Rijnland allemaal doet om droge voeten en schoon water te realiseren en dat ondersteunen we met gave filmpjes.

Deze les wordt gegeven door het Hoogheemraadschap van Rijnland en kan worden geboekt door een mail te sturen naar educatie@rijnland.net In principe kan dat gedurende het hele schooljaar in overleg met Rijnland.