Copyright

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo’s, en/of enig ander materiaal) is eigendom van MEC Oegstgeest dan wel van een aan haar gelieerde werkmaatschappijen, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEC Oegstgeest deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.