Rianne Meester-Broertjes Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Op 24 april ontving onze secretaris, Rianne Meester-Broertjes een telefoontje van Burgemeester Jaensch. Dat zij was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Toevallig waren haar kinderen op 1,5 meter afstand bezoek en toevallig stroomden na het telefoontje ook de boeketten bloemen en andere gelukwensen binnen. Daarbij was ook een bos bloemen met gelukwensen van de trotse MECvrijwilligers. Er zaten dus wel wat mensen in het complot om haar deze onderscheiding te bezorgen.

De inhoud van het officiƫle bericht waarin de vele verdiensten van Rianne worden opgesomd staat hieronder.

Zij bekleedde veel bestuursfuncties en verricht al sinds eind jaren zestig vrijwilligerswerk. In 1968 startte zij als vrijwilliger bij de Wageningse Vrouwelijke Studenten Vereniging. Zij was daar een jaar praeses. Vanaf 1970 tot 2018 was zij vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Zij was zowel coach als kamprechter als secretaris van het hoofdbestuur. In Oegstgeest was Rianne Meester vanaf 1990 actief bij ASC bij het jeugdvoetbal. Zij was medeoprichter van het MEC in 2005.
Ook was zij lid en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woonstichting Buitenlust. Verder is zij vanaf 2012 vrijwilliger bij het Platform Duurzaam Oegstgeest en is zij vanaf die tijd ook voorzitter van de Vereniging Oud Oegstgeest. Zij zette zich in voor het behoud van het erfgoed in de gemeente. Onder haar leiding ontwikkelde de vereniging tot een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente bij het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Zij hielp bij het organiseren van Open Monumentendag en Osgerweekend en
ook bracht zij monumenten binnen de gemeentegrenzen in kaart. “

Geplaatst op 29 april 2020