Verslag van de winterwandeling rond de Klinkenbergerplas op zondag 11 januari 2015

Ondanks aankondigingen in de gebruikelijke krantjes en zelfs op Unity TV waren op één na alle zes deelnemers aan deze wandeling MEC vrijwilligers. Windkracht vijf of zes en een bewolkte hemel trekken op zondagmorgen op 10 uur blijkbaar weinig bezoekers. We hebben door deze weersomstandigheden wel van mooie luchten kunnen genieten. Uiteindelijk was de lucht zelf gedeeltelijk blauw.

De Klinkenbergerplas is een recreatiegebied van 60 hectare, waarvan het grootste deel bestaat uit een diepe plas, die ontstaan is als gevolg van zandwinning door de provincie Zuid-Holland. Recent is het gebied voor één euro gekocht door de gemeente Oegstgeest. Afhankelijk van het weer en het seizoen tref je er wandelaars, joggers, duikers, vissers, hondenbezitters, zonnebaders en ook wel natuurliefhebbers.

De zachte winter betekende dat er relatief weinig eenden op plas waren. Tenminste als je de honderden smienten die er nu dobberden vergelijkt met vele duizenden die er tijdens een strenge winterperiode hun heil zoeken. Verder zagen we meerkoeten, kuifeenden, wilde eenden, krakeenden, futen, brandganzen en zelfs een enkele dodaars op het water. Het zachte weer betekende ook de hazelaars al weer bloeiden.

Een hoogtepunt was een groep zangvogeltjes die aan het einde van de wandeling foerageerden in de struiken en bomen bij het parkeerplaatsje onder aan de fietsbrug. Een stuk of vijf staartmezen vormden de kern, maar werden vergezeld door een paar koolmezen, een pimpelmees en zelfs een goudhaan, terwijl een vink goedkeurend toekeek.

Geplaatst op 12 januari 2015