Water- en weidevogels

Niet alleen in de zomer, maar ook in de winter zijn er veel vogels in ons land. Trekken die vogels dan niet weg naar het warme zuiden?

Ja en nee: in de winter zitten hier veel vogels, ganzen en eenden (onze wintergasten) die ’s zomers in het hoge noorden zitten en daar broeden. Voor hen ligt Nederland in het zuiden. Hier vinden zij voldoende voedsel om de winter door te komen, omdat we hier veel voedselrijk water en grasland hebben.

Vooral de water- en weidevogels, zoals ganzen, eenden, kieviten en grutto’s komen massaal naar ons land. Zij hebben in het voorjaar als eerste een nestje. Terwijl het buiten nog erg koud is, moeten ze de eieren warm zien te houden; hoe doen ze dat?

Nieuwsgierig geworden? Kom dan kijken in ons eigen ‘wetland’: de Klaas Hennepoelpolder en Veerpolder, het natuurgebied Polders Poelgeest.

Voor wie:   groepen 4-5-6

Waar:        in natuurgebied Polders Poelgeest, start bij de

                 ingang van de polders in de Martinus Houttuynhof

                 (wijk Poelgeest)

Tijdsduur:  circa 75 minuten

Wanneer:   van 12 tot en met 23 maart 2018